บ้านฉันต้องมีสวน

บ้านฉันต้องมีสวน

บ้านฉันต้องมีสวน
บ้านฉันต้องมีสวน

“บ้าน” หรือ “สวน” เป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กัน เราทุกคนสามารถเลือกได้หรือจัดตกแต่งบ้านได้ตามใจชอบของเราเอง ในการจัด บ้านฉันต้องมีสวน ให้น่าอยู่นั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น บ้านแต่ละหลังตามหลักแล้วควรมีต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สดชื่น สบายตา ความร่มรื่นของต้นไม้จะช่วยทำให้คลายความร้อนได้

การจัดบ้านให้น่าอยู่ควรมีหลายองค์ประกอบกันอย่างเช่น ควรมีความปลอดภัย ควรคิดถึงความปลอดภัยของคนภายในครอบครัว เช่น ควรมีรั้วบ้านที่มั่นคงแข็งแรง บางคนอาจจะชอบรั้วบ้านแบบทึบเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น รั้วทึบอาจจะทำจากเหล็กหรือทำจากปูนหรือทำจากไม้แบบปิดทึบกันคนภายนอกมองเห็น

หรือจะเป็นรั้วแบบสมัยใหม่ที่ปัจจุบันคนสร้างบ้านจะนิยมสร้างรั้วแบบนี้กันคือ รั่วเหล็กผสมไม้ ทำจากไม้สนนำเข้า จะเป็นไม้ที่นิยมกันคือ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม่สัก ประตู้รั้วบ้านองค์ประกอบสำคัญคือควรทำเป็นแบบล้อเลื่อน เพื่อจำกัดพื้นที่การใช้สอยมากขึ้น

บ้านสมัยใหม่ส่วนมากจะไม่เน้นเป็นประตูบานใหญ่แบบเปิด-ปิด จะเน้นแบบเป็นล้อเลื่อนมากกว่า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล บ้านควรมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ควรมีหน้าต่างทำให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอไม่มืดจนเกินไป บ้านควรมีความสะดวกสบายในการใช้สอยพื้นที่

บ้านแต่ละหลังแน่นอนว่ามีพื้นที่ ที่แตกต่างกันบางลังมีพื้นที่ใช้สอยเยอะบางหลังมีพื้นที่ใช้สอยน้อย บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย จะเป็นปัญหาในการวางของหรือมีที่วางของได้จำกัด บ้านที่มีพื้นที่น้อยควรเน้นเป็นตู้ที่มีลิ้นชักเยอะๆเอาไว้ใส่ของ อย่างบ้านยุคใหม่สไตล์มินิมอลของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเขาจะเป็นบ้านที่มีการจำกัดในการใช้พื้นที่อย่าง เช่น ห้องนอน บ้านสไตล์ญี่ปุ่นยุคใหม่นี้เตียงนอนของบ้าน เขาจะมีการพับเก็บขึ้นไปด้านบนได้ หลังจากพับเก็บได้นั้นพื้นที่ว่างสามารถทำเป็นโต๊ะอ่านหนังสือหรือเป็นโต๊ะทำงานได้ เป็นต้น

บ้านควรมีความสบาย ความสบายนี้หมายถึงการนอนหรือนั่งเล่นแล้วรู้สึกสบาย รู้สึกผ่อนคลาย จากอากาศที่ปลอดโปร่ง มีแสงแดดจางๆ ส่องผ่านจากม่านหรือมี่ที่สามารถระบายอากาศได้ดี สามารถมองเห็นธรรมชาติภายนอกได้

บ้านควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม การจัดตกแต่งบ้านสำคัญที่สุดของการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด เช่น ตู้ใส่ของในครัว สารมารถเก็บจานเก็บถ้วยแยกให้เป็นสัดส่วนหรือหม้อ กระทะ ควรแยกกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการหยิบจับนำมาใช้

บ้านควรมีความประหยัด ความหยัดในที่นี้หมายถึงการประหยัดจากการเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปเรียนเพื่อลดขั้นตอนของเวลาและเงินในการเดินทาง หรือจะประหยัดในเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า จะคำนึงได้ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าไฟได้ด้วย

และบ้านแต่ละหลังควรพื้นที่ใช้สอยเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้หรือดอกไม้เพิ่มขึ้นก็ได้ เพื่อจะได้เป็นบ้านฉันต้องมีสวนด้วย เพื่อความน่าอยู่และสมบูรณ์มากขึ้น ต้นไม้ที่ว่าควรเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปเพราะอาจะทำให้เป็นอันตรายต่อตัวบ้านได้ อย่างเช่น ต้น หูกระจง มีคำวลีที่นิยมในช่วงก่อนหน้านี้คือ หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน เพราะต้นหูกระจง จะมีลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่ เติบโตเร็ว กิ่งก้านของมันจะขยายใหญ่ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้าน หรือรถได้ และพอนานๆไปรากจะใหญ่ขึ้นมาก ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านประมาน 8 เมตร ต้นหูกระจงนิยมปลูกกันในหลายๆบ้านเพราะมีความโตเร็วและต้นใหญ่สามารถเป็นร่มได้ดีอีกด้วย