เสาเข็มไอ (I Section Shape Piles) คืออะไร ? ใช้ในงานไหนได้บ้าง ?

เสาเข็มไอ

เสาเข็มไอ คืออะไร

เสาเข็มไอ
เสาเข็มไอ

เสาเข็มไอ หรือ เสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ หรือ เสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปตัวไอ หรือ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหน้าตัดตัวไอ แล้วแต่ผู้ใช้งานจะเรียก คือ เสาเข็มที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมลวดเหล็กอัดแรงชนิดตอกรูปตัวไอ ที่ได้รับมาตรฐานมอก.396-2524, มอก.396-2549 เป็นเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อสำเร็จรูป โดยใช้กระบวนการทางเทคนิคด้วยการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเสาเข็ม ที่มีคุณภาพดี มีความทนทานแข็งแรง ตอกไม่แตกหักง่าย ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับหลากหลายงานก่อสร้าง

กระบวนการผลิต

การผลิตเสาเข็มไอนั้น เริ่มต้นจากการวางลวดเหล็กลงไปในแม่แบบหล่อ จากนั้นดึงลวดให้ตึงแล้วจึงเทคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวได้ที่ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ช่างจะทำการตัดปลายลวดเหล็กส่วนที่ยาวเกินแม่แบบหล่อออก จะทำให้ลวดเหล็กหดตัว ส่งผลให้เกิดแรงอัดในเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง ไม่หักง่าย สามารถผลิตเสาเข็มได้ยาวๆ

รูปแบบและขนาด

หน้าตัดเสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มคอนกรีต มีหลากหลายขนาด หลายรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบเสาเข็มคอนกรีต

 • เสาเข็มหน้าตัดรูปตัวไอ
 • เสาเข็มหน้าตัดรูปตัวที
 • เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน
 • เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมกลวง
 • เสาเข็มหน้าตัดหกเหลี่ยมกลวง

โดยเสาเข็มแต่ละรูปแบบหน้าตัด จะมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรายละเอียดผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตแต่ละรายไป และการเลือกใช้ก็จะขึ้นอยู่วิศวกรผู้ออกแบบสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ดังนี้ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดก่อนซื้อ

ขนาดเสาเข็มคอนกรีต

 • เสาเข็มไอมีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 12×12 เซ็นติเมตร ถึง 40×40 เซ็นติเมตร และมีความยาวตั้งแต่ 1-28 เมตร

โดยการรองรับน้ำหนักก็จะขึ้นอยู่กับขนาดหน้าตัดและความยาวของเสาเข็ม ยิ่งหน้าตัดใหญ่และความยาวมากเท่าไหร่ ยิ่งรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นด้วย ซึ่งเสาเข็มไอ เป็นเสาเข็มที่สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงกว่าเสาเข็มหน้าตัดอื่นๆ เนื่องจากมีพื้นที่รอบรูปมากกว่าหน้าตัดอื่นๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่พื้นที่ดินชั้นล่างเป็นดินตะกอน หรือดินเหนียว

ประโยชน์และการนำไปใช้

 • ใช้รองรับน้ำหนักและทำเป็นฐานรากในงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
 • ต่อเติมบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
 • เสาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
 • ทำกำแพงกันดินทรุดหรือพังทลาย
 • ทำรั้วบ้าน หรือรั้วที่พักอาศัย
 • ใช้เสริมความทนทานแข็งแรงให้กับถนน
 • งานบ่อน้ำหรือสระว่ายน้ำ
 • งานโรงจอดรถ

บทสรุปตอนท้าย

เสาเข็มไอ เป็นเสาเข็มตอกที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมลวดเหล็กอัดแรง ที่ได้มาตรฐาน ทนทานแข็งแรง มีหลากหลายขนาดความยาว หลากหลายรูปแบบหน้าตัด โดยเสาเข็มไอเป็นเสาเข็มที่รองรับน้ำหนักได้สูงกว่าเสาเข็มหน้าตัดอื่นๆ เนื่องจากมีพื้นที่รอบรูปมากกว่าหน้าตัดอื่นๆ จึงทำให้เสาเข็มไอเป็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างแทบจะทุกประเภท ตั้งแต่งานก่อสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่