เสาตีนช้าง คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้เป็นเสาบ้านในต่างจังหวัด


เสาตีนช้าง คืออะไร

เสาตีนช้าง

เสาตีนช้าง หรือ เสาปูน หรือ เสาบ้าน คือ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลม (RB6, RB9, DB12) เพิ่มความทนทานแข็งแรงให้กับเสา นิยมนำมาใช้ทำเป็นเสาทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง หรือโครงสร้างตัวบ้าน หลังคา ผนัง พื้น โดยด้านฐานเสามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม คล้ายตีนช้าง ส่วนด้านบนจะเป็นบ่ารูปแบบต่างๆ เช่น บ่าเดี่ยว บ่าเสต่อ บ่ากลาง โดยทั่วไปจะพบการใช้เสาตีนช้างมาทำเป็นเสาสิ่งก่อสร้าง หรือเสาบ้านในแถบต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง นอกพื้นที่ราบลุ่มน้ำ ซึ่งพื้นดินที่มีลักษณะเนื้อดินและชั้นดินแข็ง ไม่ทรุดหรือยุบตัวในฤดูฝน

รูปแบบ ขนาด ราคา

รูปแบบบ่าเสาตีนช้าง

เสาตีนช้าง เป็นเสาคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงาน มีหลายรูปแบบ หลายขนาด หลายราคา โดยเสามีขนาดหน้ากว้าง ตั้งแต่ 4 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว ขนาดความยาวตั้งแต่ 1 เมตร ถึง 4 เมตร สนนราคาตั้งแต่ หลักร้อยบาท ไปจนถึง หลักพันบาท ใช้เหล็กเส้นกลม RB6, RB9, DB12 เสริมความแข็งแรงทนทานให้กับตัวเสา

ข้อดี จุดเด่น

  • ราคาถูกกว่าเสาที่หล่อในหน้างาน
  • ประหยัดงบประมาณในสวนของเสาและค่าแรงหล่อ
  • ไม่ต้องเสียเวลาตีแบบหล่อเสาเพื่อขึ้นรูป
  • ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง

ทำไมถึงนิยมใช้เป็นเสาบ้านในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง

เสาตีนช้างนิยมนำมาใช้เป็นเสาฐานรากของโครงสร้างตัวบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง นอกพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและพื้นดินที่มีลักษณะเนื้อดินและชั้นดินแข็ง ดินมีความหนาแน่น ไม่ทรุดหรือยุบตัวในฤดูฝน อีกทั้งเสามีราคาไม่แพง คนชนบทจับต้องได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเสาตีนช้างจะเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน การเลือกนำไปใช้ ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทของสิ่งก่อสร้างด้วย รวมไปถึง ต้องคำนึงถึงชั้นดินและเนื้อดินที่แข็งด้วย หากเป็นดินที่ถมใหม่ๆ เพื่อเตรียมสร้างบ้าน แนะนำให้ไปใช้เสาเข็มแทนจะปลอดภัยกว่า โครงสร้างไม่ทรุด ไม่พังทลาย

บทสรุปตอนท้าย

เสาตีนช้างเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงาน มีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด หลายราคา นิยมใช้เป็นเสาฐานรากของสิ่งก่อสร้างบ้านในแถบชนบท ต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง และที่ราบลุ่มแม่น้ำ เนื่องจากชั้นดินและเนื้อดินเป็นดินแข็ง ไม่ทรุดหรือพังทลายในหน้าฝน มีความมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งราคาไม่แพงอีกด้วย